Jak vidí činnost NNO známý brněnský výtvarník Pavel Vagner?

 • Publikováno: 5. 10. 2017
 1. Jaký je Váš vztah k neziskovým organizacím na jižní Moravě?
 2. Jaké jsou vaše zkušenosti s činností Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s.?
 3. Proč jste se rozhodl/a anketu Osobnost NNO JMK 2017 podpořit?
 4. Co chcete popřát účastníkům nominovaným na toto ocenění?

Pavel Vagner

Tak, jak kdysi vznikaly – rostly vesnice, kdy například kovář či lékař uspokojoval svým příchodem obyvatele místa, tak v dnešní době vznikají neziskové organizace, které nabízí svou činnost, ideály a myšlenky. Jejich prospěšnost určují přímo spoluobčané využíváním jejich služeb.

 Svou činností jsou apolitické, a svou přímočarostí podporují rozkvět společnosti i v jiných regionech. Jsou hybnou páteří naší současné společnosti, protože umožňují se lidem slučovat pro jejich realizaci jak materiální, tak duševní.

Hlasování pro kandidáty na titul Osobnost NNO JMK bylo zahájeno 15. září 2017

 • Publikováno: 18. 9. 2017

Svůj hlas vybranému kandidátovi zasílejte:

 • prostřednictvím internetové stránky www.osobnostnnojmk.cz/hlasovani, z jedné emailové adresy je možné zaslat maximálně jeden hlas zasláním hlasu příslušnému kandidátovi
 • na info@annojmk.cz
 • písemnou formou na adresu ANNO JMK, Kounicova 3, 602 00 Brno

Otázky pro koordinátorku ankety Zdeňku Veselou

 • Publikováno: 22. 6. 2017

 Zdeňka Veselá

Máte vlastní zkušenost s činností neziskového sektoru?

V době, kdy byly mé 4 děti malé, jsme se v týdnu pohybovali mezi kluby maminek s dětmi, cvičením v Sokole a skautskými schůzkami, které daly mým dětem zažít život ve společnosti stejně zaměřených vrstevníků. Později to byly různé aktivity ve farnosti, prácei se seniory a v současné době jsem vděčná za odlehčovací službu stacionáře, který navštěvuje moje maminka.

Všichni, se kterými jsem se v těchto neziskových organizacích setkala, si zaslouží moji úctu.

Položili jsme pár otázek panu JUDr. Vladimíru Gašparovi

 • Publikováno: 22. 6. 2017

 JUDr. Vladimír Gašpar

Jaký je Váš vztah k neziskovým organizacím na jižní Moravě?

Mám velmi pozitivní vztah k neziskovým organizacím v regionu, především k těm z oblasti sociálních záležitostí, práce s dětmi resp. seniory. Tady odvádějí neziskovky obrovský kus práce a často nahrazují to, v čem zklamala rodina, příbuzní či stát.

Proč jste se rozhodl tuto anketu opět podpořit?

K anketě mám kladný vztah od jejího vzniku. Jsem přesvědčen, že na dobré skutky je třeba poukazovat, snaživé lidi, kteří dělat více než mají v pracovní náplni, oceňovat. A taky si myslím, že příklady táhnou a v dnešní době potřebujeme pozitivní signál, že mezi lidmi nevládne lhostejnost, ale naopak se vždy najde pomocná ruku. A to v řadách NNO nacházím.

Stránky